VertikutaceK tomu, abychom měli na zahradě vždy překrásný, hustý a zdravě vypadající trávník, nestačí jen kvalitní sekačka, správné osivo a hnojivo. Časem se totiž v každém trávníku nahromadí zbytky posekané trávy, odumřelé rostliny a v důsledku toho trávník zarůstá plevelem a mechem. Vytváří se v něm nepropustná vrstva - plsť, která jej dusí, zabraňuje pronikání vzduchu, vody a živin do půdy a vytváří příznivé podmínky pro růst plísní a hub. Vedle toho ještě dochází k mělkému zakořenění a trávník trpí v suchém období. Tuto plsť je nutné pravidelně odstraňovat pomocí vertikutace.

Vertikutace – vertikální řez trávníku, je základní regenerační opatření.
Vertikutátor vypadá na první pohled jako pojízdná sekačka. Rozdíl je v tom, že na spodní straně je výškově nastavitelná hřídel s noži, které nařezávají travní drn a vytrhávají plsť a mech z trávníku.

Vertikutátor je stroj, jehož hlavním pracovním ústrojím je horizontální válec vybavený noži k prořezání trávníku a zpravidla i pružně uloženými „prsty“ určenými k vyhrabání organických zbytků.

Při vertikutaci se nože zařezávají svisle do travního drnu až do maximální hloubky 3 mm a odstraňují z něj plsť. Při tomto opatření je důležitý pokud možno těsný odstup vertikutačních nožů, aby se vrstva plsti intenzivně rozřezala a aby se odumřelý rostlinný materiál mohl z drnu pečlivě odstranit.

Období vhodné pro vertikutaci

Vhodná doba pro vertikutaci vašeho trávníku je na jaře a pak v ranném podzimu. Především záleží na klimatických podmínkách daného regionu. Nemějte obavy, že vertikutací svému trávníku uškodíte, právě naopak. Pokud trávník přihnojíte vhodným trávníkovým hnojivem a podle potřeby dosejete regenerační směsí budete překvapeni jak rychle se obnoví perfektní vzhled.

Po každé vertikutaci je nutné v trávníku dosít holá místa speciálním rychle klíčícím osivem a zároveň podpořit růst startovacím hnojivem.

Před vlastní vertikutací trávník upravte sekačkou na výšku 3 až 4 cm. Nože vertikutátoru nastavte tak, aby se pouze dotýkaly půdy. Nastavení provádějte vždy bez chodu motoru pokud možno na rovné ploše. Příliš hluboká vertikutace poškozuje kořenový systém i rostliny samotné a navíc jsou motor i nože vystaveny nadměrnému zatížení a silně se opotřebovávají.

Nejvhodnější pro vertikutaci je suchý trávník asi 2 dny po posledním dešti. Vertikutaci provádějte pás po pásu v podélném směru. Doporučená hloubka vertikutace je 2 až 3 mm, kdy se vertikutační nože půdy jen lehce dotýkají.

Druhy vertikutátorů

Před výběrem správného stroje by každý měl uvážit velikost a členitost pozemku.
Zatímco na malé plochy zhruba do 50m2 postačí mechanické vertikutační hrábě, pro větší plochy se již vyplatí pořídit stroje s elektrickým nebo spalovacím motorem.

Elektrické vertikutátory jsou velmi tiché a hodí se pro menší a střední zahrady s blízkým přívodem elektřiny (230V). Nabídku elektrických vertikutátorů naleznete zde.

Benzínové vertikutátory nejsou závislé na elektřině, a proto jsou určeny pro větší plochy a také pro členité zahrady. Osazeny jsou mimořádně kvalitními motory Briggs & Stratton nebo Honda. Mají široký záběr a nastavitelnou pracovní hloubku. Tyto výkonné vertikutátory uspokojí i velmi náročné uživatele. Nabídku benzínových vertikutátorů naleznete zde.

Mnoho výrobců také doporučuje z důvodu opotřebení vybrat nejlépe vertikutátor s nastavitelnou výškou žacích nožů. Zde si můžete plynule nastavit hloubku zásunu nožů do půdy. Pro kvalitní provzdušnění nastavte nože pouze do úrovně trávníku.

Má-li nám trávník dlouhodobě přinášet radost a užitek, chápejte vertikutaci vždy jako nedílnou součást celkové péče o travní porost.